Usługi

OFERTA USŁUG:

a) pośrednictwo w zakresie obrotu (sprzedaż, zakup, najem, wynajem) nieruchomościami

Lokalowymi – biura, magazyny, lokale handlowe, lokale usługowe, mieszkania

Budynkowymi – biurowce, hale magazynowe, pawilony handlowe, mini parki handlowe, kamienice o funkcji usługowej, kamienice o funkcji mieszkalnej, domy jednorodzinne

Gruntowymi – grunty komercyjne (handel usługi, logistyka, składowanie, produkcja, mieszkalne)

 b) doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami

- optymalizacja sposobu zagospodarowania nieruchomości

- analiza i rozwiązywanie niuansów stanów prawnych nieruchomości (udziały, spadki, egzekucje, hipoteki, wierzyciele, znoszenie współwłasności)

- wykorzystywanie potencjału lokalizacji w ujęciu funkcji i dochodowości nieruchomości

- dobór właściwych najemców do lokalizacji

- szacowanie wysokości czynszów najmu i oferowanej ceny sprzedaży nieruchomości

 

OFERTA USŁUG POWIĄZANYCH:

 a)    doradztwo w zakresie prawnej ochrony obrotu nieruchomościami

b)    doradztwo podatkowe przy obrocie nieruchomościami

c)     doradztwo w zakresie finansowania transakcji

d)    zarządzanie nieruchomościami - Zarządcy

e)    szacowanie wartości rynkowej nieruchomości – Rzeczoznawcy

f)     projektowanie

g)    nadzór inwestorski oraz inżynieryjny nad inwestycją

h)    dobór wykonawców dla realizacji projektów budowlanych